Spring til indhold

Erfaringer fra den samtænkte danske Afghanistan-indsats 2001-2014

Resultatet af den erfaringsopsamling, partierne bag Afghanistan-indsatsen besluttede i 2014, foreligger nu.

""

Ved udgangen af 2014 blev den NATO-ledede ISAF-mission i Afghanistan afsluttet, og de danske kampenheder trukket ud. På den baggrund besluttede partierne bag den danske Afghanistan-indsats den 14. november 2014, at tiden var moden til at samle op på de erfaringer, der var gjort i forbindelse med den samtænkte danske indsats i Afghanistan fra 2001 til 2014. Partierne besluttede også, at erfaringsopsamlingen skulle fokusere på samtænkningen af de danske politiske, militære og udviklingsmæssige indsatser.

Resultatet af erfaringsopsamlingen foreligger nu i form af tre delrapporter, der præsenteres på en offentlig konference i Folketingets Landstingssal den 9. juni 2016 med deltagelse af blandt andre udenrigsminister Kristian Jensen, forsvarsminister Peter Christensen og den afghanske viceudenrigsminister H.E. Hekmat Karzai.

De tre delrapporter kan hentes her: