Spring til indhold

Danmarks strategi

Udgangspunktet for den danske indsats vil være, at afghanerne sidder i førersædet. Fra 2015 skal afghanerne varetage det fulde ansvar for landets sikkerhed og politiske, økonomiske og sociale udvikling, støttet af det internationale samfund i en mere tilbagetrukket rolle. Tyngden i det danske engagement vil fremover være på udviklingsindsatsen.

Narkotikabekæmpelse, Afghanistan
Bonde spreder gødning på sin mark 
Foto: IRIN

Afghanistanstrategien 2015-17 er en samlet strategi for den danske indsats i Afghanistan i perioden 2015-17 og beskriver den integrerede danske politiske, militære og civile indsats i landet. Strategien redegør også for udfordringerne.

Forholdet mellem det internationale samfund og Afghanistan bevæger sig efter 2014 ind i en ny fase. Efter mange år hvor de hvor internationale aktører har spillet en meget stor rolle og løst mange af de opgaver, som en stat normalt selv ville løse, ligger det fulde ansvar for landets sikkerhed og politiske, økonomiske og sociale udvikling fra årsskiftet 2014-15 hos afghanerne selv. Det er starten på et mere jævnbyrdigt samarbejde baseret på gensidige forpligtelser. Afghanistan vil dog i de kritiske år 2015-17 fortsat have behov for betydelig international støtte. Afghanistans hidtidige fremskridt er skrøbelige og skal konsolideres.

Den danske indsats vil omfatte politisk dialog om blandt andet menneskerettigheder og understøtte den afghanske freds- og forsoningsproces. Derudover vil udviklingsindsatsen og den humanitære indsats have stor tyngde med 530 mio. kroner i økonomisk bistand om året. Desuden vil Danmark støtte med en militær og politimæssig indsats, der skal bidrage til opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker.

For mere detaljeret viden om Danmarks indsats, se undersiderne i menuen til højre eller følg nedenstående links:

__________________________________________________________________

Kort om den internationale indsats

 

 

Foto: UNAMA

Den danske indsats i Afghanistan er en del af en større international indsats. Nedenfor findes links til mere information om den internationale indsats, herunder den internationale koordination, afghanske udviklingsplaner mm.  

Vil du vide mere?

Læs mere om den nuværende danske indsats i Afghanistan her

 

Find links til Udenrigsministeriets publikationer om Afghanistan her