Spring til indhold

FNs mandat

Grundlaget for det internationale engagement i Afghanistan er FNs resolutioner, der understreger, at situationen i Afghanistan er en trussel mod international fred og sikkerhed.

Resolutionerne anmoder det internationale samfund om at hjælpe den afghanske regering med at skabe og bevare sikkerhed og udstrække sin myndighed til hele landet, fremme fred og stabilitet i regionen og globalt, samt bidrage til at forbedre levevilkårene for den afghanske befolkning.

FNs resolutioner fastslår også, at den internationale indsats bedst gennemføres i et tæt samspil mellem de politiske, civile og militære indsatser.

Foruden at have givet mandat til den internationale indsats i landet, har FN oprettet en paraplyorganisation, United Nation Assistance Mission to Afghanistan, UNAMA, der har til opgave at koordinere den internationale indsats i landet. Desuden har næsten alle FN organisationer (UNICEF, UNDP, UNOPS, UNHCR etc.) etableret afdelinger i landet.

FNs resolutioner vedrørende Afghanistan

2001

 • Resolution 1386, vedr. konsolidering af det internationale engagement i Afghanistan og udstedelse af mandat til ISAF
 • Resolution 1383, vedr. aftale om genetablering af statslige institutioner i Afghanistan   
 • Resolution 1378, vedr. støtte til det afghanske folks bestræbelser på at skabe en transitionsregering i landet
 • Resolution 1363, vedr. monitorering af situationen i Afghanistan

2002

 • Resolution 1453, vedr. støtte til den afghanske transitionsregering    
 • Resolution 1444, vedr. fornyelse af ISAFs mandat med yderligere et år efter 20. december 2002 
 • Resolution 1419, vedr. støtte til etableringen af den afghanske transitionsregering    
 • Resolution 1413, vedr. fornyelse af ISAFs mandat med yderligere seks måneder efter 20. juni 2002
 • Resolution 1401, vedr. etableringen af og udstedelse af mandat til UNAMA
 • Resolution 1390, vedr. anvendelse af midler mod Osama Bin Laden, Al-Qaeda og Taleban

2003

 • Resolution 1510, vedr. ISAFs støtte til den afghanske transitionsregering og fornyelse af ISAFs mandat på yderligere 12 måneder
 • Resolution 1471, vedr. fornyelse af UNAMAs mandat med yderligere 12 måneder

2004

 • Resolution 1563, vedr. fornyelse af ISAFs mandat med yderligere 12 måneder efter 13. oktober 2004
 • Resolution 1536, vedr. fornyelse af UNAMAs mandat med yderligere 12 måneder

2005

 • Resolution 1623, vedr. fornyelse af ISAFs mandat med yderligere 12 måneder efter 13. oktober 2005
 • Resolution 1589, vedr. udviklingen i fremskridtet i de afghanske DDR-processer samt udviklingen i ANA og ANP

2006

 • Resolution 1707, vedr. fornyelse af ISAFs mandat med yderligere 12 måneder efter 13. oktober 2006
 • Resolution 1662, vedr. fornyelse af UNAMAs mandat med yderligere 12 måneder
 • Resolution 1659, vedr. anerkendelse af "the Afghanistan Compact"

2007

 • Resolution 1776, vedr. fornyelse af ISAFs mandat med yderligere 12 måneder efter 13. oktober 2007
 • Resolution 1746, vedr. fornyelse af UNAMAs mandat indtil 23. marts 2008

2008

 • Resolution 1833, vedr. fornyelse af ISAFs mandat med yderligere 12 måneder efter 13. oktober 2008
 • Resolution 1817, vedr. narkotikaproduktion i Afghanistan
 • Resolution 1806, vedr. fornyelse af UNAMAs mandat indtil 23. marts 2009

2009

 • Resolution 1890, vedr. fornyelse af ISAFs mandat med yderligere 12 måneder efter 13. oktober 2009
 • Resolution 1868, vedr. fornyelse af UNAMAs mandat indtil 23. marts 2010

2010

 • Resolution 1943, vedr. fornyelse af ISAFs mandat med yderligere 12 måneder indtil 13. oktober 2011  
 • Resolution 1917, vedr. fornyelse af UNAMAs mandat indtil 23. marts 2011 

2011

For mere information om ovenstående og nyere resolutioner, se her