Spring til indhold

Donationer og projekter

Du kan selv gøre en forskel. Du kan donere midler til de hjælpeorganisationer, som i forvejen arbejder i Afghanistan. Du kan også selv starte projekter.

Vælg en samarbejdspartner

Hvis du vil hjælpe Afghanistan er det en god ide at samarbejde med andre. En vej frem kan være at donere midler til de hjælpeorganisationer, som i forvejen arbejder i Afghanistan.

En anden mulighed er selv at starte et projekt. Men så er det en fordel at have en afghansk institution eller organisation som partner. Eller at samarbejde med en af de danske organisationer, der kender landet.

Et nyt gymnasie til piger
Pengene rækker langt
En ældre dansk kvinde donerede i 2008 fem mio. kr. til den danske organisation DAARTT. Efter at have rådført sig med DAARTT om egnede projekter valgte hun, at pengene skulle bruges til et kollegium for kvindelige studerende på universitetet i Kapisa-provinsen og til at bygge to gymnasier for piger. De står nu færdige og er taget i brug.

Private danskere og danske organisationer kan søge støtte til bl.a. transport af indsamlet, brugt tøj eller udstyr. Information om det findes på:

 • "Genbrug til Syd"
  Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling administrerer en statsfinansieret bevilling, som kan give foreninger økonomisk støtte til renovering og forsendelse af indsamlet brugt udstyr til partnerorganisationer i fattige lande. Det kan være alt lige fra hospitalssenge og brandslanger til skolehæfter og blyanter.

 • Civilsamfundspuljen (CISU i Århus)
  Civilsamfundspuljen er en særlig pulje til at støtte danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene. Projektpuljen bliver administreret af Projektrådgivningen, men I behøver ikke være medlem for at få støtte.

 • Diasporapuljen (Dansk Flygtningehjælp)
  Dansk Flygtningehjælp administrerer en såkaldt Diaspora Pulje. Det handler om et nyt initiativ, der involver somaliere og afghanere i Danmark i arbejde med genopbygning og udvikling i deres tidligere hjemlande.
  (Diasporapuljen er i øjeblikket lukket for ansøgninger. Det forventes at der åbens op igen inden for den nærmeste fremtid)

 • Støtte til kulturudveksling kan søges hos Center for Kultur og Udvikling.