Spring til indhold

Job i Afghanistan

Vil du arbejde i Afghanistan? Der er mange jobs i Afghanistan. Men det kræver typisk at du har en uddannelse og gerne noget erfaring. 

Jobsøgning

Et godt sted at starte jobsøgningen er hos de organisationer, der arbejder i Afghanistan, eller på de hjemmesider hvor rådgiverstillinger for den afghanske regering er slået op:

De danske soldater udsendes af Forsvaret.

Udenrigsministeriets civile rådgiverstillinger søges gennem ministeriets jobannoncer.

Ingelise Aaen, sygeplejerske i Afghanistan
Sygeplejerske Inge-Lise Aaen har indtil 2012 arbejdet for Dansk Afghanistan Komité i Herat som leder af deres projekt.
Foto: Dansk Afghanistan Komité

Her finder du danskere på arbejde i Afghanistan

Vi hører meget om det danske militær bidrag, men der arbejder mange andre danskere i Afghanistan.

Trænings, støtte og logistisk personel fra forsvaret: Ved indgangen til 2015 vil det danske militære bidrag bestå af op til ca. 160 personer fordelt på trænings, støtte og logistisk personel. Hovedparten af disse er udstationeret i Kabul eller Mazar-e Sharif.

Den danske ambassade i Kabul er bindeleddet mellem Danmark og Afghanistan. Ambassaden har ansvar for at fremføre danske synspunkter over for den afghanske regering og forhandle med de afghanske myndigheder om den danske indsats i Afghanistan. Ambassaden har også ansvaret for at tilrettelægge den danske udviklingsbistand og koordinere den med det internationale samfund. Der er udsendt en ambassadør og en række civile medarbejdere. Medarbejderne er ansat i Udenrigsministeriet og udsendes som del af den turnus (udstationeringspligt), som de fleste af ministeriets medarbejdere er del af.

Faglige eksperter er udsendt til Afghanistan for at rådgive om uddannelse og stabilisering. Nogle arbejder direkte med de afghanske myndigheder, andre planlægger de dansk-finansierede, civile projekter, som udføres af afghanske firmaer. Udenrigsministeriets civile rådgiverstillinger søges gennem ministeriets jobannoncer.

Private, danske hjælpeorganisationer (NGO’er eller Non-Governmental Organisations). De danske hjælpeorganisationer i Afghanistan har også medarbejdere i landet, nogle af dem mere end 1.000 ansatte. Men kun et fåtal af dem er danske. Antallet af udsendte danskere varierer fra NGO til NGO, men det samlede antal ligger typisk under 50. De danske organisationer rekrutterer deres danske medarbejdere blandt andet på deres hjemmesider.

FN og andre internationale organisationer har danskere ansat som rådgivere i Afghanistan. Disse er i nogle tilfælde sekunderet fra Udenrigsministeriet, i andre tilfælde har danskerne søgt på organisationernes jobopslag.

Private danske firmaer: Flere danske firmaer – lige fra autoværksteder over medicinalindustri og mobiltelefoni til leverandører til militærlejre – har valgt at etablere sig i Afghanistan, nogle af dem med danske ansatte udsendt.