Spring til indhold

Politiindsatsen

""
Nyuddannede politibetjente
Foto: ISAF

Danmark vil fortsat medvirke til at opbygge det afghanske politi gennem trænings- og rådgivningsindsatser samt gennem finansiel støtte. Læs mere om Danmarks støtte her. Inden for træning og rådgivning vil Danmark fortsat yde et bidrag til EU’s polititræningsmission, EUPOL, der forventes at fortsætte frem til udgangen af 2016.

Det danske EUPOL-bidrag vil være placeret i Kabul og skal blandt andet bistå med rådgivning og træning af afghansk politi med fokus på eksempelvis civilt politiarbejde, menneskerettigheder og institutionel reform af politimyndighederne, som er nogle af de områder, hvor der fortsat er store behov. Frem mod udfasningen af EUPOL vil Danmark se på mulighederne for at tilknytte centralt placerede politirådgivere til strategiske rådgivningsindsatser. Det kunne eksempelvis være i tilknytning til EU’s Særlige Repræsentant til Afghanistan.