Spring til indhold

God regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder

""
Kvinden har netop afgivet sin stemme i forbindelse med den anden valgrunde i det afghanske præsidentvalg 2014
Foto: Franz-Michael Skjold Mellbin

Programmet inden for god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder vil bygge videre på de hidtidige danske indsatser og har til formål at styrke kapaciteten hos de afghanske myndigheder og i civilsamfundet. Målet er at styrke statens evne til at levere ydelser til befolkningen, øge ansvarligheden og gennemsigtigheden over for borgerne samt fremme menneskerettighederne og retssikkerheden for alle afghanere.

Bistanden skal anvendes til at støtte regeringsprogrammer og statsansattes lønninger. Desuden vil Danmark støtte valg, anti-korruption, indsatser til styrkelse af menneskerettigheder og afghanske civilsamfundsorganisationer. Der vil samtidig også blive ydet støtte gennem danske NGO’er til styrkelse af levevilkår og opbygning af kapacitet blandt afghanske myndigheder, civilsamfundsorganisationer og lokalsamfund.

Se desuden landeprogrammet for mere information om Danmarks indsats inden for god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder.