Spring til indhold

Økonomisk vækst og beskæftigelse

""
Foto: Franz-Michael Skjold Mellbin

Udviklingsprogrammet inden for økonomisk vækst og beskæftigelse orienteres fra 2014 og fremadrettet mod at stimulere den økonomiske vækst og bekæmpe fattigdom ved at skabe jobs og indkomstmuligheder i landdistrikterne. Landbrugssektoren har umiddelbart det største potentiale for vækst og jobskabelse. Programmet vil ud fra en helhedsorienteret tilgang ”fra jord til bord” identificere de områder i værdikæden omkring produktionen af landbrugs- og fødevarer, hvor der kan skabes en større værditilvækst – og dermed større indtægter.

Støtten ydes i form af faglig bistand, uddannelse og støtte til infrastruktur som eksempelvis væksthuse eller vandingsudstyr, samt udviklingen af produktionsmetoder og markedsføring indenfor frugtavl og husdyravl blandt de mange mindre landbrug. Målet er at medvirke til at skabe flere jobs og indtægtsmuligheder for både kvinder og mænd. Indsatsen er i tråd med den afghanske regerings strategi for narkotikabekæmpelse hvor der satses på alternativer til indtægter fra narkotikaproduktion.

Se desuden landeprogrammet for mere information om Danmarks indsats inden for økonomiske vækst og beskæftigelse.