Spring til indhold

Regeringen offentliggør ny Afghanistanstrategi

22.10.2014  16:08
Ny Afghanistanstrategi 2015-17 fokuserer på udvikling
Afghanistanstrategien er en samlet strategi for den danske indsats i Afghanistan i perioden 2015-17 og beskriver den integrerede danske politiske, militære og civile indsats i landet. Strategien redegør også for udfordringerne.

Strategien markerer en ny fase i forholdet mellem Afghanistan og det internationale samfund. Fra 2015 ligger det fulde ansvar for landets sikkerhed og politiske, økonomiske og sociale udvikling hos afghanerne, selvom det internationale samfund fortsat vil bistå Afghanistan med betydelig støtte. Det indebærer et mere jævnbyrdigt samarbejde mellem det internationale samfund og Afghanistan baseret på gensidige forpligtelser.  Afghanistan vil dog i de kritiske år 2015-17 fortsat have behov for betydelig international støtte. Afghanistans hidtidige fremskridt er skrøbelige og skal konsolideres.

Den danske indsats vil omfatte politisk dialog om blandt andet menneskerettigheder og understøtte den afghanske freds- og forsoningsproces. Derudover vil udviklingsindsatsen og den humanitære indsats have stor tyngde med 530 mio. kroner i økonomisk bistand om året. Desuden vil Danmark støtte med en militær og politimæssig indsats, der skal bidrage til opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker.

I forbindelse med offentliggørelsen udtaler udenrigsminister Martin Lidegaard:
 ”Jeg er glad for den brede politiske opbakning til det fortsatte danske engagement i Afghanistan.  Med strategien vil Danmark fortsat være en markant bidragyder til at skabe sikkerhed og udvikling i Afghanistan. Det har Afghanistan brug for. Og det er i vores egen interesse. Den nye strategi er et naturligt bidrag i Afghanistans transition. Afghanistan har nu det fulde ansvar for landets sikkerhed og sociale udvikling, men de vil have brug for støtte i de kommende år.”
 
I samme forbindelse udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen:
 ”Jeg er meget glad for, at vi i forligskredsen bag Afghanistanindsatsen er nået til enighed om en strategi, som vil sikre, at vi som solidarisk medlem af NATO bygger videre på de resultater, som danske og allierede soldater allerede har opnået. Resultatet er blevet et militært bidrag på ca. 160 personer ved indgangen til 2015 – fordelt på rådgivere og øvrige funktioner i Kabul-området samt et transporthelikopterbidrag i det nordlige Afghanistan. Dermed placerer Danmark sig med et solidt bidrag i den fortsatte indsats”.
 
Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:
”Hovedfokus for Danmarks udviklingsindsats vil være at give Afghanistan den fornødne støtte og rådgivning til selv at kunne løfte opgaven med at sikre en fortsat positiv økonomisk, social og politisk udvikling. Vi konsoliderer den eksisterende danske indsats på de centrale indsatsområder, som omfatter uddannelse, god regeringsførelse og vækst og beskæftigelse. Målet er naturligvis på sigt at gøre Afghanistan mindre afhængig af international bistand.”
 
Strategien er godkendt af samtlige partier i forligskredsen: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

Links:
Afghanistanstrategien 2015-17 (HTML version)

Læs mere om Danmarks indsats i Afghanistan på www.DKiAfghanistan.um.dk