Spring til indhold

Kristian Jensen: Fortsat dansk støtte og krav til reformer i Afghanistan

07.10.2016  11:17
Kristian Jensen deltog onsdag den 5. oktober i den store internationale ministerkonference om Afghanistans reformprogram og det internationale samfunds støtte til den. På mødet lancerede Kristian Jensen den danske støtte for 2017-2020.

”Danmark er klar til at investere op til 1,7 milliarder kroner fra 2017 – 2020 for at hjælpe Afghanistan med at skabe sikkerhed, stabilitet, reformer og en bedre fremtid for den afghanske befolkning. Det gør vi for at hjælpe den hårdt prøvede afghanske befolkning og fordi det er i vores interesse at bekæmpe terror og modgå migrationsstrømme. Den danske indsats har gjort en forskel de sidste mange år. De kommende år fokuserer vi på økonomisk vækst, uddannelse og kvinder og pigers rettigheder.

Selvom regeringen har solide planer, så er Afghanistan stadig en skrøbelig stat og et meget svært sted at skabe fremskridt. Vi støtter den afghanske regerings reformambitioner, men der skal mere fart på reformerne, så befolkningen kan se flere konkrete fremskridt. Det bliver et vigtigt budskab i dag”, siger Kristian Jensen. 

På konferencen vil Danmark og det internationale samfund også drøfte en række politiske emner med Afghanistans regering. For Kristian Jensen er særligt kampen mod korruption vigtig.

”Korruption er en af de værste stopklodser for Afghanistans udvikling og regeringen skal gøre mere for at bekæmpe det. På skoleområdet har Danmark igangsat en række tiltag for at modgå korruption. Dem fulgte jeg op på under mit besøg i juli og det vil jeg også gøre i dag”, slutter Kristian Jensen.

Baggrund
Konferencen har til formål at genbekræfte samarbejdet mellem Afghanistan og det internationale samfund. På konferencen godkendes gennem kommunikéet tre konkrete produkter: et nyt sæt forpligtelser (indikatorer) som hhv. den afghanske regering og donorerne skal leve op til de næste to år, en ny afghansk udviklingsstrategi (Afghanistan National Peace and Development Framework), samt donorernes forventede samlede tilsagn i perioden 2017-2020. 28 EU medlemsstater, 47 andre lande og 25 internationale organisationer forventes at deltage. Blandt deltagerne er den afghanske præsident Ghani, Chief Executive Abdullah og udenrigsminister Rabbani, Donald Tusk, HR Mogherini, FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon og USA's udenrigsminister John Kerry.

Afghanistan er fortsat den største modtager af dansk udviklingsbistand, men med den nye udmelding justeres midlerne til Afghanistan med de 15 pct., som regeringen også generelt justerede udviklingsbistanden med for at ramme 0,7 pct. af BNI. I årene 2013-2016 udbetalte Danmark ca. 500 millioner kroner årligt, for perioden 2017-2020 forventes udbetalinger på ca. 425 millioner kroner årligt.

Den bilaterale danske udviklingsbistand vil bl.a. gå til uddannelse, god regeringsførelse, menneskerettigheder (herunder forbedring af kvinder og pigers rettigheder), samt landbrug og andre initiativer der fremmer den økonomiske vækst. Danmark giver også betydelig humanitær bistand til Afghanistan.

Danmark har i 2016 øget sit bidrag til den NATO-ledede Resolute Support Mission, der træner, rådgiver og støtter afghanske sikkerhedsstyrker. Dels har Danmark forlænget den finansielle støtte på 100 mio. kroner til sikkerhedsstyrkerne til og med 2020, dels øger vi styrkebidraget med 16 mand, så det i alt bliver på ca. 100 personer.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy: tlf. 41904124