Spring til indhold

Forebyggende korruptionsindsatser

19.11.2015  16:35

Den 17. og 18. november 2015 afholdte den danske ambassade i Kabul en anti-korruptionsworkshop i samarbejde med U4 Anti-Corruption Resource Centre. Workshoppen diskuterede styrkelse af antikorruptions-reformer i den afghanske retssektor. Resultatet er en liste med specifikke anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse af korruption. Udover en række ambassader deltog blandt andre repræsentanter fra civilsamfundet, den uafhængige Fælles Anti-korruptions Monitorerings- og Evalueringskomite, samt den afghanske regering.

Forebyggelse af korruption står højt på listen over danske prioriteter i samarbejdet med Afghanistan. Som led i denne indsats lancerede Danmark i 2013 den såkaldte "fempunktsplan".  Formålet med planen er bl.a. at styrke anti-korruptionssamarbejdet med donorer og organisationer samt give ny viden om, hvor risikoen for korruption er størst, og hvordan Danmark bedst kan forebygge misbrug af midler.

Læs mere om Danmarks fempunktsplan her.