Spring til indhold

Afghanistan - Danmark

Faktaoversigt om Afghanistan sammenlignet med tilsvarende data om Danmark.

Fakta  Afghanistan  Danmark 
Officielt navn  Den Islamske Republik Afghanistan Kongeriget Danmark 
Hovedstad  Kabul København 
Areal  652.225 km2  43.098 km2
Befolkningstal  30,55 mio.(estimeret) 5,61 mio.
Befolkningstæthed (antal personer per m2) 47 132
Befolkning i landlige områder (%) 74 12
Bruttonationalprodukt (BNP) 20,31 mia. dollars 335,9 mia. dollars
BNI ved købekraftsparitet (per capita) 690 dollars 61.680 dollars
Fordeling af bruttonationalprodukt (BNP) (per capita) (%)
    Landbrug 24,6 1
    Industri 21,8 26
    Tjenesteydelser 53,5 73

Økologisk fodtryk (hektarer per capita, 2010)

0,7 0,75
Udviklingsniveau (Human Development Index / HDI) (placering, 2014) 169 af 187 lande 10 af 187 lande
Kønnenes lighed (Gender Inequality Index / GII) (placering) 149 af 152 lande 5 af 152 lande
Forventet levealder ved fødsel (år) 61 80
Dødelighed under 5 år (per 1.000 levendefødte) 97 4
Mødredødelighed (antallet af døde kvinde per 100.000 levendefødte børn, hvor dødsårsagen er forbundet med graviditet, fødsel eller komplikationer hermed) 400 5

Alfabetisme (%), 2011

32 99

Indskrivning i folkeskolen (%), 2012

104* 101*

Med mindre andet er angivet er 2013 taget som basisår.

Kilder: Verdensbanken, Global Footprint Network, UNDP

* Indikatoren kan overstige 100%, da tallet er et udtryk de elever, der er indskrevet i folkeskole, som en procentdel af den samlede mængde, der ifølge offentlige mål for skolealder burde gå i skole. Procentsatsen stiger i takt med indskrivning af elever uden for den officielle alder for folkeskole (alt andet lige)