Spring til indhold

3-6 klasse

Undervisningsmateriale 3. - 6. klassetrin. Ideer til undervisning for de mellemste klasser i grundskolen.

Udstilling

Tøjmuseets udstilling om Afghanistan Den fjerne krig har flere temaer bl.a. Dansk soldat i Afghanistan.

 

Moesgaard Museums UNESCO samlinger

UNESCO samlingerne er et undervisningstilbud, hvor eleverne kan få muligheden for at røre, dufte, se, lytte og forholde sig aktivt til verden. Samlingerne består af etnografiske genstande, der er indsamlet af fagfolk og baseret på feltarbejde. Moesgaard Museum rummer 24 samlinger, heraf to omhandlende Afghanistan, og indeholder udover genstande også film, musik, billeder, baggrundstekster og forslag til temaer og aktiviteter, der kan bruges i undervisningen.

Bestil og læs mere om samlingerne her.