Spring til indhold

Ungdomsuddannelser

Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne

Er du elev? Så find inspiration til din næste opgave i idé-kataloget nedenfor.

Er du lærer? Find inspiration til materiale, opgaver og dilemmaer der kan indgå i undervisningen. Foruden den information som Udenrigsministeriet har udarbejdet eller medfinansieret, er der masser af information og inspiration andre steder. Du får links nedenfor - fold afsnittene ud.

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Lærebøger

Afghanistan, Taleban og det internationale samfund

Forlaget Columbus har med økonomisk støtte fra
udenrigsministeriet udgivet lærebogen Afghanistan, Taleban og det internationale samfund, lærebogAfghanistan, Taleban og det internationale samfund. Forfatterne er Hans Branner, Peter Dahl Thruelsen, Kaj Pindholt Jespersen og Finn Rasmussen.
Med denne bog kan arbejdet med et aktuelt emne i samfundsfag kombineres med undervisning i centrale temaer, begreber og teorier i international politik, dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik samt massemedier og meningsdannelse. Endvidere er bogen velegnet til særfaglig undervisning i historie, eller tværfaglig undervisning i historie og samfundsfag
Kapitlerne kommer omkring Afghanistans historie, konflikten i Afghanistan i internationalt perspektiv, nationsbygning, den danske civile og militære indsats, Afghanistan-konflikten i en dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk sammenhæng, samt mediernes rolle.

Læs mere om bogen på bogens hjemmeside hvor der er forslag til opgaver til hvert kapitel.
Frieksemplar af bogen er i 2010 udsendt til gymnasiernes samfundsfagslærere.

Krigens regler under pres

Krigens regler – under pres er et debatoplæg til timerne
i samfundsfag og historie på de Krigens regler under pres, læreboggymnasiale uddannelser. Eleverne bliver konfronteret med nogle af den moderne krigs dilemmaer inden for områderne: menneskerettigheder, demokrati, globalisering og retssystem. Og de kan spejle deres egne holdninger i politikere og fagfolks. I bogen diskuteres Guantanamo, privatisering af krig og retsforfølgelse. Læseren følger blandt andet Røde Kors i arbejdet med at håndhæve krigens regler og en dansk soldat i Afghanistan.

Krigens regler - under pres er et gratis undervisningstilbud udgivet af Dansk Røde Kors. Kun betaling for portoen. Bestil et eksemplar eller et klassesæt hos Dansk røde Kors på telefon 35 25 92 21 eller ekspedition@drk.dk  Materialet kan også downloades og printes.

Strategier og planer

Danmark i Afghanistan - hvorfor, hvordan og hvor længe?

Udenrigsministeriets publikation Danmark Danmark i Afghanistan, publikation
i Afghanistan - hvorfor, hvordan og hvor længe? giver et samlet svar på de mest almindelige spørgsmål om strategien i Afghanistan. Den kan downloades som pdf eller bestilles gratis her.

Regeringens strategier og planer kan ses her på web-sitet. De kan alle bestilles gratis eller downloades fra Danidas boghandel.

Idekataloget nedenfor giver links til bl.a. Folketingets beslutninger. Debatten om disse illustrerer partiernes argumenter for og imod at gå ind i konflikten i Afghanistan, samt deres vægtning mellem de politiske, civile og militære redskaber.

Idékatalog

I forbindelse med en temadag om Afghanistan, som Udenrigsministeriet og Foreningen af samfundsfagslærere afholdt i november 2008, er der udarbejdet et inspirationskatalog til undervisning om Afghanistan med mulige vinkler på undervisning og opgaver i samfundsfag på ungdomsuddannelserne.

Download kataloget her.

Film

Danmark i Afghanistan

– 30 min. om strategien for den internationale og danske indsats i Afghanistan, både den civile Danmark i Afghanistan, filmog militære. 
Filmen Danmark i Afghanistan viser nogle af resultaterne, men også nogle af de udfordringer og omkostninger, der ligger i indsatsen i Afghanistan.
Filmen er produceret for Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.
DVD kan bestilles gratis her

Afghanistan - bag fronten

Tre film om Danmarks engagement i den civile genopbygning.
Kampen for fred i Afghanistan handler ikke kun om bekæmpelse af Taliban og terror. Skolebyggeri, politiuddannelse og mikrolån er også vigtige våben. Danmark har et meget stort engagement i Afghanistan, både hvad angår det millitære og det civile. Anvend disse tre glimrende film for at sætte fokus på den civile genopbygning i landet.

Temaerne i filmene er skole, uddannelse, gadebørn, iværksætteri, korruption og politistyrken. Lad eleverne i grupper eller parvis vælge sig ind på et af temaerne. Derefter kan de se en eller flere af filmene. Brug et par lektioner til at finde flere informationer om temaet både via nettet, biblioteket og telefoninterview. Produktet fremstilles på klassen.
Filmene er produceret for DR af Pedersen & Co Aps, med økonomisk støtte fra Udenrigsministeriet.
Filmene står til rådighed hos flere danske biblioteker og kan bestilles hjem her.

Andre forslag til film

Armadillo

- Film om danske soldaters arbejde i den alleryderste frontzone – det danske filminstituts filmvejledning

Den italienske læge

- Film om et Røde Kors Center for krigsskadede i Kabul

Børn og krig

- Film om krigens virkning på børn

Den hemmelige krig

- Film om tilbageholdte - det danske filminstituts filmvejledning

Kabul skønhed

- Film om en skønhedssalon i Kabul

Afghan muscles

- Film om bodybuilder i Kabul – et eksempel på kropskultur

Kabul Drenge Drager

- Film om drenge i Kabul – især møntet på medieundervisning.

Bestil et foredrag

Udenrigsministeriet tilbyder at holde oplæg for klasser på ungdomsuddannelserne om Afghanistan. Det foregår som udgangspunkt i udenrigsministeriets lokaler på Asiatisk Plads 2. Udenrigsministeriet har enkelte gange deltaget på Afghanistan-temadage på undervisningsinstitutioner.

Oplæggene introducerer aktuelle problemstillinger og lægger op til debat om Danmarks udenrigspolitik i Afghanistan. Efter aftale med underviseren kan oplægget belyse udvalgte dilemmaer knyttet til stabiliseringen og genopbygningen af Afghanistan. Oplægget kan også komme også omkring multilaterale organisationers rolle – som FN, NATO og Verdensbanken.
Vi har begrænsede ressourcer, men forsøger at imødekomme flest muligt. Forsøg gerne at lægge flere klasser sammen ved oplæggene.

Oplæg kan bestilles her.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind